rolex_org_manifesto_0001_1920x900.mp4

فراسوی تاج رولکسRolex.org

در پس تاج رولکس، اندیشه‌ای درباره جایگاه ما در جهان و اشتیاق‌مان به خدمت نهفته است. ما این را روحیه جاودانه مینامیم.

این روحیه نشأت گرفته از اعتقاد بنیادین ما به قدرت نامحدود انسان، پیشرفت مداوم، برتری ماندگار، جابجا کردن مرزها و داشتن چشم‌اندازی گسترده است. ساعتهای ما ساخته می‌شوند تا ماندگار باشند؛ همان‌طور که مشارکت ما در ساخت جهانی بهتر برای نسل‌های آینده نیز همیشگی است. جزئیات بیشتر درباره تعهدات شرکت ما را در Rolex.org بخوانید.

سایت Rolex.org در حال حاضر به زبان فارسی موجود نیست، شما به نسخه انگلیسی این سایت هدایت می‌شوید.