Trình duyệt cần cập nhật

Chào mừng bạn đến với rolex.com. Để cung cấp trải nghiệm tốt nhất, rolex.com hy vọng bạn cập nhật trình duyệt mới nhất.Vui lòng sử dụng trình duyệt mới hơn để khám phá trang web của chúng tôi.

Theo dõi Rolex trên WeChat bằng cách quét mã QR.

cookies

Mục đích

Chính sách này đặt ra cơ sở mà Rolex SA (“chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) sử dụng các cookie trên trang web www.rolex.com của chúng tôi.

Các cookie & tập tin chỉ báo

Cookie là một tệp nhỏ các chữ cái và số được lưu trữ trên ổ cứng của thiết bị của bạn. Các cookie được sử dụng để phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Sửa đổi các cookie & tập tin chỉ báo

Với website này, bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình từ chối tất cả hoặc một số cookie trình duyệt hoặc thông báo cho bạn khi trang web cài đặt hoặc có truy cập các cookie. Nếu bạn chặn hoặc xóa tất cả cookie khỏi trang web của chúng tôi, trang web vẫn hoạt động. Tiếp tục duyệt trang web để đồng ý sử dụng các cookie.

Các cookie bên thứ nhất

Các cookie này được thiết lập bởi rolex.com, để dễ dàng điều hướng và ghi nhớ các cài đặt của bạn.

Bạn sẽ tìm thấy bên dưới danh sách cookie của bên thứ nhất được sử dụng trên rolex.com

Tên cookie / CSRF-TOKEN
Thời hạn / Phiên
Mô tả / Công nghệ cookie kỹ thuật ngăn chặn các cuộc tấn công bằng cách sử dụng quyền chứng thực của người sử dụng đối với 1 website khác (Cross-Site-Request-Forgery).

Tên cookie / ngôn ngữ-rlx
Thời hạn / 1 năm
Mô tả / Ghi nhớ lựa chọn ngôn ngữ do người dùng lựa chọn trên menu danh sách.

Tên cookie / GeolocationInitialized
Thời hạn / 1 giờ
Mô tả / Công nghệ cookie để lưu trữ quốc gia của người dùng.

Tên cookie / JSESSIONID
Thời hạn / Phiên cookie
Mô tả / Công nghệ cookie để lưu trữ phiên của người dùng.

Hiệu suất các cookie

Rolex sử dụng giải pháp theo dõi và đánh giá hiệu quả để tiếp tục cải tiến trang web, luôn cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.

Công cụ phân tích

Adobe Analytics:
Giải pháp này giúp Rolex hiểu cách mọi người đang sử dụng rolex.com; ví dụ: họ giúp thu thập thông tin về khách truy cập trang web nào, họ ở lại bao lâu hoặc liệu họ có quay lại. Dữ liệu được thu thập vẫn ẩn danh.

SỬ DỤNG COOKIE:

Tên cookie / s_cc
Thời hạn / Phiên cookie
Mô tả / Cookie được đặt và đọc bằng mã Javascript để xác định xem cookies có được bật hay không.

Tên cookie / s_dayssincelastvisit
Thời hạn / 3 năm
Mô tả / Xác định số ngày kể từ lần cuối cùng người dùng truy cập trang web

Tên cookie / s_fid
Thời hạn / 5 năm
Mô tả / Dấu thời gian / ngày của ID khách truy cập duy nhất dự phòng

Tên cookie / s_nr
Thời hạn / 30 ngày
Mô tả / Xác định thời điểm khách truy cập là khách truy cập mới hoặc khách truy cập lặp lại

Tên cookie / s_vi
Thời hạn / 2 năm
Mô tả / Dấu thời gian / ngày của ID khách truy cập duy nhất

ContentSquare:
ContentSquare là giải pháp tổng hợp dữ liệu sử dụng và tần suất để cải thiện trải nghiệm người dùng. Thống kê được tạo là ẩn danh. 

SỬ DỤNG COOKIE:

Tên cookie / _cs_id
Thời hạn / 13 tháng
Mô tả / Cookie này chứa số nhận dạng người dùng của ContentSquare

Tên cookie / _cs_s
Thời hạn / 30 phút
Mô tả / Cookie này chứa số lần xem trang trong phiên chạy cho giải pháp ContentSquare

Tên cookie / _cs_vars
Thời hạn / phiên
Mô tả / Cookie này được ContentSquare sử dụng để ghi lại các biến tùy chỉnh

Tên cookie / _cs_ex
Thời hạn / 30 ngày
Mô tả / Cookie này được ContentSquare sử dụng để loại trừ một số khách truy cập khỏi bộ sưu tập

Tên cookie / _cs_c
Thời hạn / 10 năm
Mô tả / Cookie này được ContentSquare sử dụng để lưu sự đồng ý của người dùng được theo dõi

Tên cookie / _cs_optout
Thời hạn / 3 năm
Mô tả / Cookie này được ContentSquare sử dụng để loại trừ một số khách truy cập khỏi bộ sưu tập

New Relic:
Nền tảng này giúp các hoạt động tải trang theo dõi Rolex trên tất cả người dùng.

SỬ DỤNG COOKIE:

Tên cookie / JSESSIONID
Thời hạn / Phiên
Mô tả / Cookie này được sử dụng bởi New Relic để theo dõi số phiên cho một ứng dụng