rolex_org_manifesto_0001_1920x900.mp4

ĐẰNG SAU VƯƠNG MIỆNROLEX.ORG

Đằng sau vương miện Rolex là một cách suy nghĩ về vị trí của chúng ta trên thế giới và một niềm khát khao được đóng góp. Chúng tôi gọi đây là tinh thần vĩnh cửu.

Dựa trên niềm tin cơ bản vào tiềm năng không giới hạn của con người trong việc liên tục cải tiến và sự xuất sắc trường tồn, trong việc luôn vượt qua các ranh giới và đưa ra tầm nhìn dài hạn. Đồng hồ của chúng tôi được tạo ra để trường tồn. Vì vậy, đóng góp của chúng tôi dành cho các thế hệ tương lai. Khám phá thêm về các cam kết của công ty chúng tôi tại Rolex.org.

Rolex.org hiện không có sẵn ngôn ngữ của bạn, bạn sẽ được chuyển hướng đến phiên bản tiếng Anh của trang web.