کوکی‌ها

هدف

این سیاست چارچوبی را تعیین می‌کند که Rolex SA («ما») آن را مبنای استفاده از کوکی‌ها در وب‌سایت‌مان www.rolex.com قرار می‌دهد.

کوکی‌ها و وب بیکن‌ها

کوکی فایل کوچکی متشکل از حروف و اعداد است که در هارد درایو دستگاه‌تان ذخیره می‌شود. کوکی‌ها برای متمایز کردن شما از سایر کاربران وب‌سایت‌مان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ویژگی به ما در درک نحوه استفاده شما از وب‌سایت‌مان کمک می‌کند.

تغییر کوکی‌ها و وب بیکن‌ها

برای وب‌سایت ما، شما می‌توانید مرورگر خود را طوری تنظیم کنید که همه یا برخی کوکی‌های مرورگر را رد کند یا وقتی وب‌سایتی کوکی‌هایی را مورد استفاده یا دسترسی قرار می‌دهد، به شما اطلاع دهد. اگر همه کوکی‌های وب‌سایت ما را مسدود یا حذف کنید، وب‌سایت همچنان باید بتواند به کار خود ادامه دهد. ادامه کاوش در وب‌سایت ما به منزله این است که با استفاده کوکی‌ها موافقت کرده‌اید.

کوکی‌های شخص اول

این کوکی‌ها توسط rolex.com تنظیم می‌شوند و هدف از آن‌ها، تسهیل فعالیت شما در وب‌سایت و به یاد سپردن تنظیمات شماست.

فهرستی از کوکی‌های شخص اول مورد استفاده در rolex.com را می‌توانید در زیر مشاهده کنید

 • نام کوکی/ CSRF-TOKEN
  مدت زمان/ نشست
  شرح/ کوکی فنی برای جلوگیری از حملات «درخواست جعلی از سایت دیگر».

 • نام کوکی/ rlx-language
  مدت زمان/ ١ سال
  شرح/ انتخاب زبان توسط کاربر در منوی کشویی زبان را به یاد می‌سپارد.

 • نام کوکی/ GeolocationInitialized
  مدت زمان/ ١ سال
  کوکی فنی برای ذخیره کشور کاربر.

 • نام کوکی/ JSESSIONID
  مدت زمان/ کوکی نشست
  شرح/ کوکی فنی برای ذخیره نشست کاربر.

کوکی‌های عملکردی

رولکس از راهکارهای عملکرد و ردیابی برای بهبود عملکرد وب‌سایت‌مان استفاده می‌کند تا همواره بهترین تجربه متناسب با نیازهای شما را برای‌تان فراهم کند.

ابزارهای تحلیلی

Adobe Analytics:

این راهکار به رولکس در درک نحوه استفاده کاربران از rolex.com کمک می‌کند. برای مثال، این ابزارها در گردآوری اطلاعات مربوط به صفحاتی که بازدیدکنندگان به آن مراجعه می‌کنند، مدت زمان ماندن کاربران در آن صفحات و اینکه به وب‌سایت ما بازمی‌گردند یا خیر به ما کمک می‌کنند. اطلاعات گردآوری‌شده ناشناس باقی می‌ماند.

استفاده از کوکی:

 • نام کوکی / s_cc
  مدت زمان / کوکی نشست
  شرح / این کوکی توسط کد جاوااسکریپت تنظیم و خوانده می‌شود تا فعال بودن کوکی‌ها را مشخص کند.

 • نام کوکی / s_dayssincelastvisit
  مدت زمان / ۳ سال
  شرح /تعداد روزهای سپری‌شده از آخرین بازدید کاربر از سایت را مشخص می‌کند..

 • نام کوکی / s_fid
  مدت زمان / ۵ سال
  شرح / ثبت جایگزین زمان/تاریخ شناسه بازدیدکننده منحصربه‌فرد

 • نام کوکی / s_nr
  مدت زمان / ۳٠ روز
  شرح / تعیین می‌کند که بازدیدکننده جدید است یا قبلاً از سایت بازدید کرده است

 • نام کوکی / s_vi
  مدت زمان /۲ سال
  شرح / ثبت زمان/تاریخ شناسه بازدیدکننده منحصربه‌فرد


ContentSquare:

ContentSquare راهکاری برای جمع‌آوری داده‌های استفاده و بسامد است تا تجربه کاربر را بهبود ببخشد. آمار ساخته‌شده ناشناس هستند.

استفاده از کوکی:

 • نام کوکی / _cs_id
  مدت زمان / ١۳ ماه
  شرح / این کوکی حاوی شناسه کاربر ContentSquare است

 • نام کوکی / _cs_s
  مدت زمان / ۳٠ دقیقه
  شرح / این کوکی حاوی تعداد بازدید از صفحه در نشست جاری برای راهکار ContentSquare است

 • نام کوکی / _cs_vars
  مدت زمان / نشست
  شرح / این کوکی توسط ContentSquare برای ثبت متغیرهای سفارشی استفاده می‌شود

 • نام کوکی / _cs_ex
  مدت زمان / ۳٠ روز
  شرح / این کوکی‌ها توسط ContentSquare برای جلوگیری از دسترسی برخی از بازدیدکنندگان به مجموعه استفاده می‌شود

 • نام کوکی / _cs_c
  مدت زمان / ١٠ سال
  شرح / این کوکی‌ها توسط ContentSquare برای ذخیره رضایت کاربر در خصوص ردیابی استفاده می‌شود

 • نام کوکی / _cs_optout
  مدت زمان / ۳ سال
  شرح / این کوکی‌ها توسط ContentSquare برای جلوگیری از دسترسی برخی از بازدیدکنندگان به مجموعه استفاده می‌شود

 

New Relic:
این پلت‌فرم به صفحه نظارتی رولکس کمک می‌کند تا عملکردها را برای تمام کاربران بارگذاری کند.

استفاده از کوکی:

 • نام کوکی / JSESSIONID
  مدت زمان / نشست
  شرح / این کوکی توسط New Relic برای نظارت بر تعداد نشست برای یک برنامه استفاده می‌شود

به اشتراک‌گذاری این صفحه