Cookie

Mục đích

Chính sách này đặt ra cơ sở mà Rolex SA (“chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) sử dụng các cookie trên trang web www.rolex.com của chúng tôi.

Cookie tập tin chỉ báo

Cookie là một tệp nhỏ các chữ cái và số được lưu trữ trên ổ cứng của thiết bị của bạn. Cookies được sử dụng để phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Sửa đổi cookie tập tin chỉ báo

Với website này, bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình từ chối tất cả hoặc một số cookie trình duyệt hoặc thông báo cho bạn khi trang web cài đặt hoặc có truy cập cookie. Nếu bạn chặn hoặc xóa tất cả cookie khỏi trang web của chúng tôi, trang web vẫn hoạt động. Nếu tiếp tục sử dụng trang web nghĩa là bạn đồng ý sử dụng cookie.

Cookie bên thứ nhất

Các cookie này được thiết lập bởi rolex.com, để dễ dàng điều hướng và ghi nhớ các cài đặt của bạn.

Bạn sẽ tìm thấy bên dưới danh sách cookie của bên thứ nhất được sử dụng trên rolex.com

 • Tên cookie / CSRF-TOKEN
  Thời hạn / Phiên
  Mô tả / Công nghệ cookie kỹ thuật ngăn chặn các cuộc tấn công bằng cách sử dụng quyền chứng thực của người sử dụng đối với 1 website khác (Cross-Site-Request-Forgery).

 • Tên cookie / rlx-language
  Thời hạn / 1 năm
  Mô tả / Ghi nhớ lựa chọn ngôn ngữ do người dùng lựa chọn trên menu danh sách.

 • Tên cookie / GeolocationInitialized
  Thời hạn / 1 giờ
  Công nghệ cookie để lưu trữ quốc gia của người dùng.

 • Tên cookie / JSESSIONID
  Thời hạn / Cookie phiên
  Mô tả / Công nghệ cookie để lưu trữ phiên của người dùng.

Cookie hiệu suất

Rolex sử dụng giải pháp & theo dõi và đánh giá hiệu quả để tiếp tục cải tiến trang web, luôn cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.

Các công cụ phân tích

Adobe Analytics:

Giải pháp này giúp Rolex hiểu cách mọi người đang sử dụng rolex.com ; ví dụ chúng giúp thu thập thông tin về khách truy cập trang web nào, họ ở lại bao lâu hoặc liệu họ có quay lại. Dữ liệu được thu thập vẫn ẩn danh.

SỬ DỤNG COOKIE :

 • Tên cookie / s_cc
  Thời hạn / Cookie phiên
  Mô tả / Các cookie được đặt và đọc bằng mã Javascript để xác định xem các cookie có được bật hay không.

 • Tên cookie / s_dayssincelastvisit
  Thời hạn / 3 năm
  Mô tả / Xác định số ngày kể từ lần cuối cùng người dùng truy cập trang web.

 • Tên cookie / s_fid
  Thời hạn / 5 years
  Mô tả / Dấu thời gian/ngày tháng của ID khách truy cập duy nhất dự phòng

 • Tên cookie / s_nr
  Thời hạn / 30 ngày
  Mô tả / Xác định thời điểm khách truy cập là khách truy cập mới hoặc khách truy cập lặp lại

 • Tên cookie / s_vi
  Thời hạn /2 năm
  Mô tả / Dấu thời gian/ngày của ID khách truy cập duy nhất


ContentSquare:

ContentSquare là giải pháp tổng hợp dữ liệu sử dụng và tần suất để cải thiện trải nghiệm người dùng. Thống kê được tạo là ẩn danh.

SỬ DỤNG COOKIE :

 • Tên cookie / _cs_id
  Thời hạn / 13 tháng
  Mô tả / Cookie này chứa số nhận dạng người dùng của ContentSquare

 • Tên cookie / _cs_s
  Thời hạn / 30 phút
  Mô tả / Cookie này chứa số lần xem trang trong phiên chạy cho giải pháp ContentSquare

 • Tên cookie / _cs_vars
  Thời hạn / phiên
  Mô tả / Cookie này được ContentSquare sử dụng để ghi lại các biến tùy chỉnh

 • Tên cookie / _cs_ex
  Thời hạn / 30 ngày
  Mô tả / Cookie này được ContentSquare sử dụng để loại trừ một số khách truy cập khỏi bộ sưu tập

 • Tên cookie / _cs_c
  Thời hạn / 3 năm
  Mô tả / Cookie này được ContentSquare sử dụng để lưu sự đồng ý của người dùng được theo dõi

 • Tên cookie / _cs_optout
  Thời hạn / 3 năm
  Mô tả / Cookie này được ContentSquare sử dụng để loại trừ một số khách truy cập khỏi bộ sưu tập

 

New Relic:
Nền tảng này giúp các hoạt động tải trang theo dõi Rolex trên tất cả người dùng.

SỬ DỤNG COOKIE :

 • Tên cookie / JSESSIONID
  Thời hạn / Phiên
  Mô tả / Cookie này được sử dụng bởi New Relic để theo dõi số phiên cho một ứng dụng

Chia sẻ trang này